Mong đợi vốn ưu đãi nhà ở xã hội

Thủ tướng Chính phủ liên tiếp ban hành các quyết định về lãi suất ưu đãi 4,8%/năm đối với nhà ở xã hội. Còn người dân mua nhà ở xã hội vẫn đang đau đáu đợi vốn ưu đãi.

Trung tâm Tin tức