Món ngon mỗi ngày: Trứng cuộn kiểu Nhật Bản

Video Chương trình khác
22g45 hàng ngày - HTV9
21g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
20g25 - Thứ Sáu hàng tuần - HTV7
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
19g55 - Thứ 2 đến thứ 5 - HTV7
22:45 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7