Món ngon mỗi ngày: Cuốn gà xào sốt me

Video Chương trình khác
21g - Thứ Sáu hàng tuần - HTV2
22g45 hàng ngày - HTV9
20g45 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV9
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
22:45 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7