Món ngon mỗi ngày: Canh tôm chua cay

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Ba - HTV7
20g30 - Thứ Tư - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
20g35 - Thứ Năm - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7