Món ngon mỗi ngày: Cá chẽm xiên que sốt thì là

Video Chương trình khác
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
20g30 - Thứ Năm - HTV7
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7