Món ngon mỗi ngày: Bó củi bào ngư

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV9
20g35 - Thứ Năm hàng tuần - HTV7
20g30 - Thứ Sáu hàng tuần - HTV7
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
23g - Chủ nhật hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Sáu hàng tuần - HTV2