Môi trường mạng tại Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về nhiễm mã độc

Theo VNCERT - Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, môi trường mạng Việt Nam hiện đang đứng thứ 3 thế giới về khả năng bị nhiễm mã độc, cùng các sự cố an ninh mạng.

Trung tâm Tin tức