Mỗi ngày một điều hay - Kỳ 73

Kỹ năng ra quyết định chính là phân tích kĩ lưỡng nhiều góc độ, tham khảo nhiều ý kiến khác nhau nhưng quyết định cuối cùng phải phụ thuộc vào bản thân mình.

"Mỗi ngày một điều hay" phát sóng lúc 15g45 thứ ba hàng tuần trên HTV7.

Video Chương trình khác
19g55 - Thứ hai đến thứ năm hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần - HTV7
19g Chủ nhật hàng tuần - HTV7
Các chương trình gameshow, truyền hình thực tế về tình yêu
20g30 - Thứ 5 hàng tuần - HTV7