Mỗi ngày một điều hay - Kỳ 65

Thất bại là một phần của thành công. Vì khi thất bại chúng ta sẽ nhận ra những sai lầm của mình. Từ đó, chúng ta sẽ học hỏi được nhiều điều và có sự chuẩn bị tốt hơn. 

"Mỗi ngày một điều hay" phát sóng lúc 15g45 thứ ba hàng tuần trên HTV7.

Video Chương trình khác
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
20g - Chủ Nhật - HTV2
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9