Mỗi ngày một điều hay - Kỳ 50

Video Chương trình khác
20g35 - Thứ Năm - HTV7
Những chương trình ca nhạc trên sóng HTV
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
20g - Thứ Bảy - HTV2