Mỗi ngày một điều hay - Kỳ 50

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
21g00 - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
20g30 - Thứ sáu hàng tuần - HTV7
23g - Chủ nhật hàng tuần - HTV7
20g35 - Thứ tư hàng tuần - HTV7