Mỗi ngày một điều hay - Kỳ 48

Video Chương trình khác
21g - Thứ Sáu - HTV2
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
20g - Chủ Nhật - HTV2
22g45 hàng ngày - HTV9
20g25 - Thứ Sáu - HTV7