Mở rộng giao thông cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM

Tháng 9-10/2020, TP.HCM dự kiến sẽ khánh thành 9 công trình giao thông trọng điểm nhằm giải quyết ùn tắc và mở ra cơ hội phát triển cho nhiều địa phương. Trong đó có 2 công trình trọng điểm là cầu An Phú Đông và hầm chui An Sương ở cửa ngõ Tây Bắc.

Trung tâm Tin tức