Mổ ngồi bắt con cho sản phụ ung thư giai đoạn cuối

Mang trong mình ưng thư giai đoạn cuối, một sản phụ 28 tuổi vẫn kiên trì đến giây phút cuối để đứa con được chào đời.

Trung tâm Tin tức