Mở "luồng xanh" đường thủy, đưa nông sản từ ĐBSCL về TP.HCM

Sau đường bộ, sáng 19/7, TP.HCM đã triển khai "luồng xanh đường thủy", nhằm tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển lương thực, thực phẩm trong những ngày giãn cách xã hội.

Nguồn: Trung tâm Tin tức