Mô hình "Siêu thị mini 0" đồng hỗ trợ cuộc sống người dân những ngày thực hiện giãn cách

Người dân đến với “Siêu thị mini 0 đồng” phải thực hiện đầy đủ quy tắc 5K, mua hàng giãn cách, mỗi lần vào mua chỉ được 3 người và các phiếu sẽ có các khung giờ đi mua khác nhau, thực hiện đúng Chỉ thị 10 của UBND TP.

Nguồn: Trung tâm Tin tức