Mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả tại TP.HCM

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các huyện ngoại thành TP.HCM đã có nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, đem lại thu nhập cao cho người dân, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Trung tâm Tin tức