Mô hình quản lý đê bao nhân dân

Vào các tháng đỉnh triều lên cao, nhiều khu vực thấp trên địa bàn thành phố dễ gặp tình trạng tràn bờ, bể bờ bao, gây ngập úng. Chính vì vậy, thời gian gần đây, công tác quản lý đê bao sông rạch, phòng chống ngập lụt luôn được các quận huyện quan tâm.

Trung tâm Tin tức