Mô hình nuôi thỏ thành công ở Tiền Giang

Không yêu cầu chi phí cao, nguồn thức ăn phong phú và có sẵn ở địa phương, việc chăm sóc tương đối dễ dàng, lại cho ra nguồn thịt sạch... là những lợi thế mà người nông dân ở Tiền Giang có thể dễ dàng tiếp cận và thành công với mô hình nuôi thỏ lấy thịt.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh