Mô hình nhà vệ sinh tương lai ở Mỹ

Mới đây, tại Mỹ, Công ty kiến trúc Smith Group đã giới thiệu mô hình nhà vệ sinh tương lai được cải tiến theo hướng tiện lợi cho người dùng và thân thiện với môi trường.

Trung tâm Tin tức