Mô hình mới tạo thói quen cắt giảm nhựa hàng ngày

Hòa trong xu hướng cắt giảm đồ nhựa trong giới trẻ, hình thức tự mang ly của mình đến các quầy mua nước hoặc sử dụng ly tái chế đều là những ý tưởng rất hay của một doanh nghiệp khởi nghiệp mang tên Aya.

Trung tâm Tin tức