Mở cửa nền kinh tế cần phù hợp với đặc thù của TP.HCM

TP.HCM đang bước vào giai đoạn 1 mở cửa kinh tế, dự kiến trong tháng 10 lộ trình mở cửa phụ thuộc nhiều vào tình hình chính trị - kinh tế của TP.

Nguồn: Trung tâm Tin tức