MLee và Liêu Hà Trinh: Ở nhà là yêu nước

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biết phức tạp, việc người dân chấp hành tốt Chỉ thị 16 không chỉ là thể hiện tinh thần trách nhiệm của một công dân Việt Nam, mà còn là tinh thần đoàn kết để cùng nhau vượt qua đại dịch.

Đài Truyền hình HTV