"Miss Americana" - Phim về cuộc đời ca sĩ Taylor Swift

Bộ phim mang tên "Miss Americana", được mô tả là "sự thổ lộ mộc mạc và đầy cảm xúc về một trong những nghệ sĩ mang tính biểu tượng nhất của thời đại chúng ta, trong giai đoạn biến chuyển của cuộc đời nữ ca sĩ Taylor Swift ".

Trung tâm tin tức