Minh Đức Cung đón nhận bằng xếp hạng quốc gia

Di tích Minh Đức Cung, Trà vinh, vừa được công nhận Di tích Kiến trúc Nghệ thuật quốc gia. Chính quyền địa phương đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trung tâm Tin tức