Minh bạch để xây dựng chuỗi giá trị nông sản

Trong những năm qua, nỗi ám ảnh giải cứu nông sản và nhiều loại khác nữa vẫn cứ tái diễn. Không phải lần đầu chúng ta bàn đến giải pháp xây dựng chuỗi giá trị nông sản, nhưng sẽ không thể thực thi nếu thiếu đi một cơ chế bảo đảm tính minh bạch.

Trung tâm Tin tức