Microsoft Nhật Bản thử nghiệm cho người lao động được nghỉ 3 ngày cuối tuần

Microsoft Nhật Bản đã tiến hành dự án trong suốt một tháng. Trong đó, 2.300 người lao động của công ty được nghỉ thêm ngày thứ sáu hàng tuần. Thay đổi này bao gồm cả tăng số lượng các cuộc họp từ xa và rút ngắn thời gian họp.

Theo Trung tâm tin tức