Mexico: Thiết kế đồ vật bằng sóng não

Tại Mexico, các nhà khoa học đã phát minh ra cách để con người tự thiết kế các đồ vật mà chỉ cần tới... trí tưởng tượng của mình. Trong thí nghiệm mới nhất, họ đã tạo ra một bình hoa từ... sóng não.

Trung tâm Tin tức