Máy bay không khí thải hoàn thành chuyến bay thử nghiệm

Chuyến bay thử nghiệm của máy bay sử dụng nhiên liệu hydro đầu tiên đã hoàn thành. Các kĩ sư hy vọng công nghệ này sẽ dẫn đến sự ra đời của thế hệ máy bay thương mại không tạo ra chất thải độc hại, thân thiện với môi trường.

Trung tâm Tin tức