Mạng xã hội: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Hiện nay, ở Việt Nam, ước tính có khoảng 35 triệu người dùng mạng xã hội, chiếm 37% dân số. Trung bình mỗi ngày người dân Việt Nam vào mạng xã hội khoảng 2 giờ 18 phút.

Trung tâm Tin tức