Malaysia triển khai xét nghiệm COVID-19 lưu động

Một tổ chức y tế tư nhân của Malaysia vừa bắt đầu triển khai các trạm xét nghiệm lưu động COVID-19 theo mô hình "Drive-thru" tại bệnh viện ở thủ đô Kuala Lumpur.

Trung tâm Tin tức