Malaysia sẽ tổ chức tổng tuyển cử sau khi dịch COVID-19 chấm dứt

Ngày 28/11, Thủ tướng Malaysia - Muhyiddin Yassin cho biết nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử sau khi dịch COVID-19 chấm dứt. Thủ tướng Muhyiddin đưa ra tuyên bố trên chỉ hai ngày sau khi Quốc hội nước này đã biểu quyết ủng hộ kế hoạch chi tiêu năm 2021.

Trung tâm Tin tức