Malaysia ấn định ngày tổng tuyển cử

Ngày 10/4, Uỷ ban Bầu cử Malaysia thông báo nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 9/5 tới. Cuộc bầu cử này được cho là phép thử khó khăn nhất đối với 61 năm lãnh đạo đất nước của liên minh cầm quyền hiện nay.

Trung tâm Tin tức