Luồng xanh thông suốt, ngành thương mại tính phương án thu mua số lượng lớn nông sản

Nhiều loại nông sản đang vào vụ thu hoạch rộ trong bối cảnh Chỉ thị 16 bắt đầu áp dụng cho 19 tỉnh thành phía Nam. Khó khăn trong khâu vận chuyển, thương mại hàng hóa đã được tháo gỡ bằng các giải pháp liên ngành.

Nguồn: Trung tâm Tin tức