Lượng kiều hối đổ về TP.HCM tăng mạnh

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, trong tháng 9/2021, lượng kiều hối đổ về thành phố đạt 5,1 tỉ USD, tương đương 85% lượng kiều hối của cả năm 2020.

Nguồn: Trung tâm Tin tức