Lùi thời gian hoàn thành tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa báo cáo UBND TP.HCM về việc thẩm định điều chỉnh dự án các tuyến Metro, đề xuất lùi thời gian tiến độ hoàn thành của tuyến Bến Thành - Suối Tiên.

Trung tâm Tin tức