Lùi thời gian công bố sách giáo khoa lớp 1

Do SGK là tài liệu mang tính pháp lý cao, liên quan nhiều luật như Luật Giáo dục, Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ... cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác, Bộ GD&ĐT cần thêm thời gian để rà soát lại trước khi trình Bộ trưởng xem xét phê duyệt.

Theo Trung tâm tin tức