Lưỡi không xương

Một số người dựa vào tài ăn nói của mình để lừa lọc người khác tin tưởng và làm theo, để rồi cuối cùng mang lại thiệt hại cho bản thân. 

"Lắng nghe hạnh phúc" phát sóng lúc 7g20 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV9
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
20g30 - Thứ sáu hàng tuần - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019
21g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7