Lưỡi không xương

Một số người dựa vào tài ăn nói của mình để lừa lọc người khác tin tưởng và làm theo, để rồi cuối cùng mang lại thiệt hại cho bản thân. 

"Lắng nghe hạnh phúc" phát sóng lúc 7g20 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
19g55 - Thứ 2 đến thứ 5 - HTV7
21g - Thứ Sáu hàng tuần - HTV2
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019
20g45 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV9