Lực lượng Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương hoạt động trở lại

Máy bay vận tải của Không quân Mỹ đã tập trung tại căn cứ Yokosuka của Nhật Bản, chứng tỏ với đồng minh rằng Mỹ đã sẵn sàng hoạt động trở lại. Tàu sân bay cũng đã ra khơi với 3.000 thủy thủ.

Trung tâm Tin tức