Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ giúp ứng phó đại dịch COVID-19

Hội đồng Bảo an ngày 4/6 đã họp trực tuyến mở về hoạt đông gìn giữ hòa bình của LHQ, ứng phó với đại dịch COVID-19.

Trung tâm Tin tức