Lớp học mỹ thuật hạn chế suy nghĩ tiêu cực về cái chết

Một ngôi trường tại miền Nam Australia mang lại nhiều kiến thức hữu ích, dạy cho thanh thiếu niên góc nhìn tích cực về cái chết, giúp các em vượt qua những sang chấn tâm lý trong cuộc sống thông qua môn mỹ thuật.

Trung tâm Tin tức