Lớp học "dã chiến" nơi tâm dịch

Mô hình lớp học online “dã chiến” được thiết lập đã giúp nhiều học sinh theo kịp chương trình học, trong hoàn cảnh đang phải dãn cách chống dịch.

Nguồn: Trung tâm Tin tức