Lớp học “3 không” của cô giáo xương thủy tinh

Hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em không chỉ được các tổ chức ban ngành quan tâm, tạo điều kiện mà nhiều cá nhân bằng những việc làm thiết thực đã góp phần ươm mầm cho những thế hệ tương lai của đất nước.

Trung tâm Tin tức