Lớp dạy lập trình cho trẻ em

Lập trình đã trở thành ngôn ngữ phổ biến trên thế giới và được đưa vào chương trình chính khoá trong nhà trường tại nhiều nước. Ở Việt Nam, việc dạy lập trình cho trẻ em cũng đã được khởi động.

Trung tâm Tin tức