Long Hoàng và Như Quỳnh từ "đối thủ" trở thành bạn thân

Cùng nhau vào top 12 của Én vàng 2019, Long Hoàng và Như Quỳnh phát hiện có nhiều điểm chung để đồng hành cùng nhau trong các dự định tương lai với vai trò là “bạn thân”, chứ không phải “tình yêu” nam nữ.

Mỹ Hạnh - Duy Dương
Xem thêm