Lồng ghép các động tác rửa tay vào điệu nhảy truyền thống

Nếu như ở Việt Nam có điệu nhảy Ghen Cô Vy với những động tác dễ thương vui nhộn, thì tại các nước châu Á khác, những điệu nhảy truyền thống hướng dẫn rửa tay đúng cách cũng đã phổ biến khắp nơi.

Trung tâm Tin tức