Lòng dân với Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Đối với đất nước, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là nhà cách mạng lỗi lạc. Đối với quê hương, Bác là người con chí nghĩa, chí tình. Đối với người dân, Bác là vị lãnh đạo hết sức gần gũi, mộc mạc.

Trung tâm Tin tức
Xem thêm