Long An xây dựng công trình chống sạt lở bờ sông

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật, trong năm 2020 này, tỉnh Long An sẽ đẩy mạnh đầu tư xây dựng nhiều công trình chống sạt lở bờ sông trên địa bàn.

Trung tâm Tin tức