Long An - Mặn xâm nhập nghiêm trọng, đe dọa sản xuất lúa

Tại tỉnh Long An, từ giữa tháng 11/2019, xâm nhập mặn đã bắt đầu xuất hiện và xâm nhập sâu vào hệ thống hai sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây.

Trung tâm tin tức