Long An chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm

Thời tiết diễn biến phức tạp là điều kiện thuận lợi cho chủng vi-rút cúm gia cầm và dịch cúm A/H5N6, A/H5N1 phát triển mạnh.Các hộ chăn nuôi lại trong giai đoạn tái đàn nên việc lưu thông và nhập giống gia cầm tăng cao khiến sự lây lan trở nên phức tạp.

Trung tâm Tin tức