Lõi trong của Trái đất tồn tại ở thể rắn

Theo nghiên cứu mới của một nhóm các nhà khoa học Australia, lõi trong Trái đất chắc chắn tồn tại ở dạng rắn. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm được bằng chứng khẳng định điều này.

Trung tâm Tin tức